Show Produktion

Professionel produktion med indbygget tryghed

Når vi producerer shows og events, tager vi altid udgangspunkt i dine ønsker og behov. Nedenfor har vi skitseret hvordan et produktionssamarbejde kan forløbe.
Det enkelte forløb sammensættes fra gang til gang efter behov og ønsker.


Produktion Flow Idéudvikling Design Planlægning Preproduktion Afvikling Evaluering


Idéudvikling

Ideudvikling

Enhver show- eller eventproduktion starter med et møde, hvor I præsenterer jeres idéer og ønsker. Herefter snakker vi om muligheder, teknik, skubber idéer rundt og får indkredset den endelige idé.
 

Planlægning

Planlægning

Vi dedikerer en erfaren projektleder til projektet, som planlægger projektet ned i den mindste detalje. Projektlederen vil også være jeres primære kontaktperson.
 

Afvikling

Afvikling

Når alle løsninger er færdigopstillet, så tester vi dem og eventuelle behov for ændringer tilpasses. Så kører vi en generalprøve på programmet i det omfang det muligt, så alt er klar til showstart. Afviklingen af showet varetages af vores team af professionelle eventteknikere, der har mange års erfaring at trække på.

Design

Design

Efter vores møde arbejder vi videre med at give idéen et fysisk udtryk ved at lave et designoplæg, der rummer alle elementer fra teknik til det visuelle udtryk. Når vi i fællesskab har fået finpudset designet og I har godkendt det, så er grundlaget for projektet på plads.

Preproduktion

Preproduktion

Preproduktionen er den forberedende fase, hvor de kreative idéer skal omsættes til løsninger, eksempelvis produktion af grafik og video, programmering af lys og opbygning og test af specialløsninger. Sidst i preproduktionsfasen leveres og opbygges de aftalte løsninger.

Evaluering

Evaluering

Efter at jeres event er veloverstået, så evaluerer vi internt projektet fra start til slut. Herefter vil vi meget gerne mødes med jer og evaluerer vores leverancer, samarbejdet og det endelig resultat.


Showcases