Hold borgerne velinformeret med LED pyloner!

En god og relevant kommunikation fra kommune til borgere er essentiel for at sikre, at borgerne er velinformerede.
Med digitale LED pyloner kan borgerne nemt og enkelt informeres om tiltag i kommunen, arrangementer og meget mere.


Fordelene ved at bruge digitale LED pyloner til offentlig kommunikation er mange:

  • Korte klare budskaber, der huskes
  • Lave produktionsomkostninger på indhold
  • Mulighed for "her og nu" kommunikation, eks. melding omudrykningskørsel
  • Nemt og hurtigt at opdatere
  • Sensorstyret lysstyrke

Budskaber i det offentlige rum med LED pyloner

For kommuner og andre offentlige instanser er det af stor betydning, at borgerne modtager nødvendig information om eksempelvis nye tiltag fra Borgerservice og offentlige arrangementer. Digitale LED pyloner er et yderst effektivt supplement til de klassiske kommunikationskanaler og vil hjælpe til at nå de borgere, der ikke benytter sig af dem. Ved at placere digitale LED pyloner på strategiske steder i byrummet eksempelvis ved indfaldsveje, når budskaberne en meget bred og alsidig gruppe af trafikanter.

Danni Dyrberg - ProShop Europe

Danni Dyrberg

Fremtidens skiltning er digital! Jeg har mange års erfaring med LED-løsninger og har specialiseret mig i digital skiltning.

@: mail@proshopeurope.com    P: +45 70 25 25 86

CitySign.jpg

Elegant digitalt LED pylon

CitySign er en to-sidet stander med SMD skærm på den ene side og bagbelyst plakat på den anden. Den er velegnet til at kommunikere budskaber, der indeholder en kombination af tekst og billeder. CitySign kan både bruges i miljøer, hvor seerne kommer helt tæt på skiltet og til at kommunikere budskaber, som seerne skal se på afstand, eksempelvis parkeringsanvisninger eller kampagner.

Download produktark med CitySign EXP5 SMD-O

Showcases