Projektet er i trygge og professionelle hænder

Når I samarbejder med ProShop Europe, så er jeres ønsker og behov er i centrum for både samarbejdet og løsningen.
Som tovholdere på projektet, sørger vi for at styre projektet og sikre, at vi sammen når i mål. Nedenfor har vi skitseret hvordan et samarbejde kunne forløbe,
men det enkelte samarbejde vil altid afstemmes efter de involverede parter og opgaven.


Projektstyring Flow 01 Behovsanalyse
og idéudvikling
Rådgivning,
og løsningsvalg
Projektering Indkøb
og produktion
Installation
og test
Overlevering
og indkøring


Behovsanalyse og idéudvikling

Ideudvikling

En god dialog med kunden om deres behov og ønsker i forhold til en AV-installationsløsning, er det bedste udgangspunkt for idéudviklingen af vores løsningsforslag. Baseret på dialogen præsenterer vi kunden for hvilke muligheder, der vil kunne opfylde deres behov og tilføre værdi.

Projektering

Projektering

Når ordren er afgivet, overtager vores Projektafdeling projektet, som de detailplanlægger frem til den færdige installation er testet og overleveret til kunden. Hvert enkelt projekt ledes af en dedikeret projektleder, der også er kundens primære kontaktperson.

Installation og test

Installation

Installationen af den købte løsning er nøje planlagt og ledes af projektlederen og den ansvarlige tekniker. Installationsarbejdet udføres af vores erfarne fagfolk, der er vant til at begå sig på alt fra byggepladser til "aktive" arbejdspladser. I installationsperioden testes udstyr og funktionaliteter løbende og når projektet er færdiginstalleret, testes det igen inden det overleveres til kunden.

Rådgivning og løsningsvalg

Ordre

Når vi har præsenteret kunden for vores løsningsforslag, rådgiver vi om fordele, ulemper, funktionaliteter, økonomi, alternative tekniske muligheder m.m. På baggrund af rådgivningen og en videre dialog, sammensætter vi den endelige løsning til kunden.

Indkøb og produktion

Produktion

Alle elementer til den solgte løsning indkøbes, testes og klargøres til installation. Skal der udvikles software eller laves specialkonstruktioner til projektet, sættes disse processer i gang, så deres bidrag til løsningen er klar sammen med resten af installationen.

Overlevering og indkøring

Overlevering

Den færdige installation gennemgås sammen med kunden inden den endeligt overleveres. Hvis kunden har behov for det, så kan vi være behjælpelige med at uddanne både brugere og superbrugere blandt personalet i brugen og vedligehold af løsningen.


Showcases